Dag van de Veiligheid 2024

De Dag van de Veiligheid (DvdV) is binnen de kleinschalige zorgorganisaties een essentieel thema-event dat gericht is op het bevorderen van een veilige en gezonde omgeving voor zowel medewerkers als cliënten

Daarom organiseert KenniZ deze dag samen met expertpartners op dinsdag 28 mei in Kasteel Woerden. Samen met andere zorgorganisaties leg je een reis af door alle veiligheidsaspecten die bij zorg komen kijken. 

Aanmelden 

 

Onderwerpen: 

Hygiëne en infectiepreventie

De sleutel tot het waarborgen van een gezonde omgeving. 

Medicatieveiligheid

Het juist beheren en toedienen van medicatie voor optimale zorg.

Valpreventie

Maatregelen om valincidenten te voorkomen en de veiligheid te verhogen.

Voedselveiligheid (HACCP)

Cruciale inzichten in het veilig omgaan met voedsel voor cliënten en onszelf.

AVG en privacy (informatiebeveiliging)

Bescherming van gevoelige informatie voor een veilige (digitale) omgeving.

Arbo en verzuim (RI&E)

Het minimaliseren van risico's en het bevorderen van welzijn op de werkplek. 

Sociale veiligheid (Ouderenmishandeling)

Wat te doen als je signalen herkent van ouderenmishandeling? 

Incidenten en calamiteiten

Leren en verbeteren van incidenten en calamiteiten.

Wet zorg en dwang (Wzd)

De balans tussen vrijheid en veiligheid staat centraal.

Juridische waarborging in een onveilige relatie

Kan een behandelovereenkomst beëindigd worden als de cliënt (of familielid) zorgt voor een onveilige situatie?

Risico's en verzekeren

Als ondernemer kan je om verschillende redenen aansprakelijk gesteld worden. Hoe bepaal je het risico en dek je jezelf hier voor in.  

Aanmelden 

 

Ben jij de persoon die

...binnen de (kleinschalige) zorgorganisatie verantwoorlijk is voor een of al deze veiligheidsaspecten dan ben je van harte welkom om hier je kennis ter verrijjken. Je krijgt tijdens dit event de gelegenheid om workshops, lezingen en trainingssessies bij te wonen. Deze zijn gericht op het versterken van kennis, het delen van best practices en het stimuleren van een pro-actieve benadering van veiligheid binnen de zorgomgeving.

 

Tickets en prijzen: 

Tickets zijn verkrijgbaar voor € 195,-* per persoon via de shop Kennis Delen Leren zodra het programma definitief is. Het event wordt dan ook gedeeld via de KenniZ agenda en nieuwsbrieven. 

*Heb je een zorgpartnerabonnement voor 2024 dan zijn tickets gratis of met korting te verkrijgen afhankelijk van je abonnementsvorm. Hier heb je een e-mail over ontvangen. Heb je deze niet of wil je direct een abonnementsvorm afsluiten, vul dan direct dit aanmeldformulier in of stuur een bericht naar secretariaat@kenniz.nl

 Aanmelden 

 

Agenda: 

09.00 uur Inloop
09.30 uur Plenaire opening
10.30 uur 2 workshoprondes
12.45 uur Lunch
13.50 uur 2 Workshoprondes
16.15 uur Netwerkborrel
17.15 uur Einde

Uiteraard is de gehele dag goed verzorgt met eten en drinken.  

Aanmelden 

 

Workshops: 

 

ivm logo

IVM – Francisca van Dijk 

Veilig medicijngebruik in de zorg: Let op de risico's

Wat kan er misgaan bij het geven van medicatie in de zorg? Welke stappen neem je om ervoor te zorgen dat dit goed verloopt binnen jouw organisatie? Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik legt uit welke professionele principes je hanteert om er zeker van te zijn dat je op een veilige manier met medicatie omgaat. We bespreken de vijf belangrijkste problemen die zich kunnen voordoen, en bieden praktische handvatten en oplossingen waarmee je direct aan de slag kunt.

  

Lerend Netwerk

Lerend-Netwerk – Peter Hoekstra

Vrijheid en Veiligheid

Op de Dag van de Veiligheid staat natuurlijk ook het vinden van een balans tussen vrijheid en veiligheid voor bewoners en medewerkers centraal. Tijdens de workshop Vrijheid en Veiligheid komen in relatie tot de Wzd enkele aspecten aan de orde zoals wilsbekwaamheid, deskundigheid, verantwoording en het creëren van een veilige woonomgeving. Neem je dilemma's mee en doe mee met deze workshop. 

 

Logo Kleemans

Kleemans organisatieadvies – Elmyn Brands / Barbara de Kort

Waarom melden we incidenten?

Het melden van incidenten en calamiteiten is bedoeld om te leren van de situatie en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Om te leren van incidenten, met zo min mogelijk administratieve last, is het belangrijk dat de zorgverleners weten welke incidenten ze moeten melden. Maar ook hoe je moet melden, wat er met de melding wordt gedaan en dat er een terugkoppeling komt op de melding. Hoe werkt dat?

 

Vegro logo 2021

Vegro– Vincent van Staaijeren

Valpreventie

Een valongeval is de belangrijkste oorzaak van letsel bij ouderen. Het is daarom belangrijk om valongelukken te voorkomen. Maar hoe doe je dat? Er zijn verschillende tips en hulpmiddelen die daarbij kunnen helpen! 

 

Logo Kleemans

Kleemans organisatieadvies – Peter Kremer

De RI&E: Van een verplichte administratieve last naar een succesvol gezondheidsbeleid

Sinds 1 januari 1994 is de RI&E al verplicht, maar te vaak blijft het een afvinklijstje. Dit terwijl de RI&E juist de start kan vormen van een verbeterproces naar een veiliger en gezondere werkorganisatie met tevreden medewerkers!

Tijdens deze interactieve workshop wordt met je eigen inbreng besproken wat je daarvoor nodig hebt en hoe je daar komt.

 

Logo movisie 2

Movisie – Nelleke Westerveld

Je signaleert ouderenmishandeling, wat nu?

Ouderenmishandeling is een groot probleem. Enerzijds door de schade die het slachtoffers aanbrengt en anderzijds omdat het een verborgen probleem is. Ouderenmishandeling wordt vaak verzwegen door de betrokkene zelf en niet opgemerkt of zodanig herkend door de omgeving. Het is belangrijk dat jij als professional weet wat je moet doen: wat zijn signalen en wat zijn vervolgens de juiste stappen om te nemen? In deze workshop gaan we hierover in gesprek. Er wordt kennis gedeeld en er is ruimte om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen.

 

PragtPortalise Logo1 01Spyntri opb tag

Pragt Portalise – Bas Tjiptawardana i.s.m. Spyntri  Patricia Bijnsdorp

Informatiebeveiliging in de Zorg

Welke maatregelen kunnen genomen worden om de informatie van jouw cliënten veilig te houden? Hoewel we allemaal bekend zijn met de AVG, blijft de vraag hoe we hieraan op een praktische en effectieve manier kunnen voldoen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat informatie niet verloren gaat?

In een interactieve setting zullen we aan de hand van concrete voorbeelden verschillende maatregelen bespreken. Daarnaast is er ruimte om de uitdagingen die je in de dagelijkse praktijk tegenkomt te delen. We zullen tips bieden om de veiligheid van gezondheidsinformatie te verbeteren en te voorkomen dat deze in verkeerde handen terechtkomt. Uiteindelijk is goede zorg voor jouw cliënten ook goede zorg voor hun informatie!

 

Logo Kiefte en Krooshof

Kiefte & Krooshof Infectiepreventie – Nicole Kiefte en Simone Krooshof

Hygiënisch werken, dat is toch logisch? Of niet...

In de dagelijkse praktijk zien wij, deskundigen infectiepreventie, dat  (kleine) zorgorganisaties worstelen met vragen als; Welke maatregelen ten aanzien van hygiene en infectiepreventie zijn van toepassing op mijn zorgorganisatie? Waar kan ik de informatie vandaan halen over hygiëne en infectiepreventie? Waar kijkt de IGJ naar? Maar ook; Wat moeten wij doen bij een uitbraak met noro of een ander micro-organisme.

Tijdens deze workshop gaan we antwoord geven op bovenstaande vragen, gaan we met elkaar in gesprek en delen we ervaringen. 

 

Eldermans Geerts Logo Nieuw

Eldermans|Geerts - Vivian Slotboom en Silke van Dijk

Onveilige situaties gecreëerd door cliënten en hun familieleden: hoe handel je?

Hoe ga je als zorgaanbieder om met onveilige situaties die gecreëerd worden door cliënten en/of hun vertegenwoordigers? Kan je familieleden van cliënten de toegang tot het pand ontzeggen? En kan de behandelovereenkomst met de cliënt beëindigd worden, en zo ja, wat is daarvoor nodig? Dit zijn vragen waar wij tijdens onze workshop op in gaan.

 

logo Eten en Welzijn copy

Eten+Welzijn - Anton François

Voedselveiligheid in de Zorg: Wetgeving, Risico's en Oplossingen

Het bijzonder is (en blijft) dat het aanbieden van eten en drinken in de zorg in relatie tot voedselveiligheid de laatste stap is in de voedselketen. We realiseren ons dat te weinig. De medewerker die het eten verzorgt voor onze mensen in de zorg is daar verantwoordelijk voor. Daar is de Europese Wetgeving voor Veilig voedsel voor in het leven geroepen (HACCP). Voor de zorg is deze wet vertaald (dat kan per sector) in de Hygiënecode voor Zorginstellingen, Woonvormen en Defensie. Deze is per 2023 vernieuwd.

In de workshop nemen we u mee in een stukje historie van de hygiënecodes en (a) wat voor uw organisatie van toepassing is of kan zijn, (b) waar de grootste risico’s zitten en (c) bijzondere casussen. Resultaat is dat u de afweging kan maken voor uw eigen organisatie waar u nog stappen moet zetten om aan de wet- en regelgeving van voedselveiligheid te voldoen. 

 

 Hago

Hago Zorg - Ingrid Kornips

Infectiepreventie & schoonmaak

Goede schoonmaak en desinfectie in de zorg is van levensbelang. Zowel in de dagelijkse praktijk, maar zeker ook in het geval van een uitbraak. Schoonmaak is dan ook een belangrijke activiteit om de bronnen en besmettingswegen van micro-organismen zoveel mogelijk weg te nemen (preventie). En als het toch tot een besmetting is gekomen, dan is goede desinfectie van belang om zo veel mogelijk in te perken en te bestrijden. Tijdens de workshop gaan we in op het organiseren van goede schoonmaak en de manier waarop je protocollen vanuit de deskundigen infectiepreventie vertaalt naar een praktische werkorganisatie en -instructies en hoe je door middel van vakopleidingen, schoonmaakoperationele audits en coaching on the job tot teams komt die continu verbeteren als focus hebben en bij wie patiëntveiligheid voorop staat.

Daarnaast gaan we in op de filosofie en methodieken achter professionele schoonmaak in de zorg, zoals de droge onderhoudsmethode, werkvolgorde en desinfectiemethodieken, allemaal van belang als het om patiëntveiligheid gaat. Wij ontmoeten u graag om samen kennis te delen en ook cases vanuit uw eigen organisatie voor te leggen en te bespreken.

 

 230511Rabobank Woordmerk Beeldmerk Signoff Gestapeld RGB

Rabobank - Clementine Burgersdijk

Risico & Rabobank verzekeren voor zorg ondernemers.

Clementine Burgersdijk, verzekeringsadviseur Rabobank Groot Zakelijk met aandachtsgebied gezondheidszorg, bespreekt op basis van diverse praktijksituaties, (denk aan jouw bedrijf, omgaan met personeel en jouw persoonlijke situatie) wat een verzekering voor jouw bedrijf kan betekenen. Want ieder bedrijf is anders. Daarom heeft ieder bedrijf andere verzekeringsbehoeften. Interactie wordt op prijs gesteld, waarbij er ruimte is voor jouw vragen.

Met de juiste bedrijfsverzekeringen zorg je ervoor dat je onbezorgd kan blijven ondernemen. Zo is jouw bedrijf beter beschermd in geval van schade en dek je het risico af op financiële tegenvallers. Rabobank biedt voor bedrijven in de Zorgbranche van elke omvang passende verzekeringsoplossingen.

 

Aanmelden 

 

Aanwezige experts: 

Lerend-Netwerk.nl - netwerkorganisatie + expertparner KenniZ  

Kleemans - adviesbureau + expertpartner KenniZ

Pragt Portalise - bedrijfssoftware + expertpartner KenniZ

Rabobank - bankier en verzekeren + expertpartner KenniZ

Spyntri - informatiebeveiliging 

Stichting Eten+Welzijn - gezondheidsplatform + expertpartner KenniZ

IVM - Medicatieveiligheid

Vegro - Hulpmiddelen in de zorg

Hago zorg - Schoonmaak van zorgomgevingen

Eldermans|Geerts - Juristen + expertpartner KenniZ

Kiefte & Krooshof Infectiepreventie - Infectiepreventie

Movisie - Kennisinstituut

 

De business partners van KenniZ

Vegro logo 2021

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Portalise logo blauw staand met icoon en payoff

230511Rabobank Woordmerk Beeldmerk Signoff Gestapeld RGB

Logo Vitadent