Organisatorische (Brand)veiligheid

Er breekt een calamiteit uit bij uw organisatie. Dat kan in iedere organisatie gebeuren. Maar wat doet u in dat geval? In hoeverre is uw organisatie op een calamiteit ingericht en weet u wat de rol van de betrokken personen is? De meeste mensen zijn in hun dagelijkse leven niet met (brand)veiligheid bezig. Gelukkig maar. Maar als er een calamiteit uitbreekt moet je alle zeilen bijzetten om de schade zo veel mogelijk te beperken.

In Nederland kennen we verschillende wetten en normen op het gebied van (brand)veiligheid. Daarom wordt geprobeerd elk gebouw en elke organisatie zo veilig mogelijk te maken. Toch zit er een verschil tussen de wettelijke veiligheid en realistische veiligheid. Een calamiteit voorkomen, dat kun je niet. Maar erop voorbereid zijn, dat kan wel. Richt uw organisatie daarom in volgens een Integrale brandveiligheid aanpak. Dit bestaat uit verschillende elementen. Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische maatregelen vormen samen een BIO-mix.

Brafon

Wordt er over organisatorische brandveiligheid gesproken, dan kunt u denken aan:

Ontruimingsoefeningen

Om de organisatorische brandveiligheid te waarborgen dienen bedrijven een intern noodplan op te stellen. Dit noodplan bestaat vaak uit een ontruimingsplan, een BHV-plan en sommige bedrijven hebben ook een crisisplan opgesteld. Het arbeidsomstandighedenbesluit schrijft in artikel 2.5c voor dat dit noodplan tenminste eenmaal per drie jaar beproefd dient te worden. Op welke manier dit beproeft wordt, kan het bedrijf zelf bepalen. Nadat de plannen opgesteld staan, wilt u natuurlijk weten of de theorie in de praktijk werkt. Dit kunt u doen door het houden van ontruimingsoefeningen. Hoe vaak u een ontruimingsoefening houdt, hangt af van uw organisatie en de geoefendheid van de BHV. Naast het houden van een fysieke ontruimingsoefening, kunt u ook een Table Top oefening houden. Dit is een ontruimingsoefening die met Legopoppetjes op een plattegrond wordt gehouden. De Table Top oefening kent vele voordelen. De BHV kan in alle rust de situatie inschatten, stil staan bij vragen die naar boven komen en leren hoe een ontruiming in zijn werk gaat.

BHV-Opleidingen

Beschikt uw organisatie over een BHV-organisatie? Zijn er daadwerkelijk mensen aangewezen en zijn zij ook gekwalificeerd? Dankzij verschillende BHV- en reanimatietrainingen beschikken uw medewerkers over de juiste kennis. Het beschikken over goede BHV-ers kan het verschil bekennen tussen leven en dood.

Uitvoeren Beheerderstaken aan uw brandmeldinstallatie

Voor iedere brandmeld- en ontruimingsinstallatie is het wettelijk verplicht dat naast het vereiste jaarlijkse onderhoud, de installatie ook maandelijks wordt gecontroleerd, waarbij de 4-maandelijkse controles uitgebreider zijn. Aangezien het uitvoeren van beheerderstaken voor dagelijks werk is, kunnen wij onze bedrijfsprocessen maximaal afstemmen op het effectief plannen en kwalitatief uitvoeren van de beheerderstaken. Er is flink geïnvesteerd in een professionele planningstool en de werkzaamheden worden uitgevoerd door gekwalificeerde specialisten. 

Onze partner op gebied van brandveiligheid is Brafon, benieuwd hoe zij samen met jouw de brandveiligheid op orde krijgen, lees hier verder 

De business partners van KenniZ

Vegro logo 2021

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Portalise logo blauw staand met icoon en payoff

230511Rabobank Woordmerk Beeldmerk Signoff Gestapeld RGB

Logo Vitadent