Ben jij voorbereid op een bezoek van IGJ? Voldoe jij als nieuwe zorgaanbieder aan de gestelde eisen van de IGJ? Laat een audit uitvoeren door Kleemans.

Heb jij  jouw organisatie of praktijk op orde?

Menig bestuurders en zorgverleners zijn vaak verrast door een (onaangekondigd) bezoek van de Inspectie van de gezondheidszorg en jeugd en met name door de maatregelen die vervolgens kunnen worden opgelegd. Zaken die je, wellicht, als niet van belang acht, kunnen voor de IGJ grond zijn voor het opleggen van een maatregel.

Inspectie gezondheidszorg en Jeugd

De IGJ is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van zorg. De IGJ gebruikt verschillende toetsingskaders om te kijken of de zorg veilig en verantwoord is. Naast de geldende Wet- en regelgeving dien je als organisatie ook rekening te houden met alle op branche van toepassing zijnde veldnormen en richtlijnen.

Binnen diverse zorgsectoren zijn er kwaliteitskaders en toetsingskaders van kracht:

- Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017: verzorging en verpleging

- Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017 – 2022: gehandicaptenzorg

- Kwaliteitskader Wijkverpleging 2017: wijkverpleging

- Kwaliteitskader Jeugd 2016: jeugdzorg

- Algemene leveringsvoorwaarden GGZ 2017: geestelijke gezondheidszorg

- Zorgstandaard Integrale Geboortezorg 2016 en indicatoren-set geboortezorg 2017 – geboortezorg

Andere Wet- en regelgeving

Wat voor relevant is, hangt onder andere af van het soort zorg dat je (gaat) leveren. Denk bijvoorbeeld aan de Geneesmiddelenwet, Wet BIG, Wet toelating zorginstellingen (WTZi), Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Ook kan er Wet- en regelgeving van toepassing zijn vanuit de gemeente waar jouw zorgonderneming vestigt en de gemeente(n) waar je bijvoorbeeld een zorgcontract mee hebt.

IGJ audit

De adviseurs van Kleemans kunnen op locatie een audit uitvoeren op basis van de toetsingskaders IGJ en onderwerpen, zoals hieronder o.a. opgesomd (afhankelijk van het geldende kwaliteitskader, wetten, veldnormen en richtlijnen)

- Voorbehouden en risicovolle handelingen;

- Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling;

- Veilig incidenten melden;

- Wet zorg en dwang;

- Medicatieveiligheid;

- Kwaliteitsmanagementsysteem;

- Zorg(leef)plan / methodisch werken.

Geïnteresseerd of vragen?

Voor het uitvoeren van de audit op locatie rekenen we minimaal anderhalve dag (afhankelijk van de grootte van uw organisatie). Hiervan zijn we 1 dag aanwezig op jouw locatie voor het uitvoeren van de documentenbeoordeling, observaties en interviews. Daarnaast besteden we een halve dag aan het uitwerken van de rapportage en het voortgangsadvies.

Vul een naam in
Vul een telefoonnummer in
Vul een geldig e-mailadres in
Invalid Input
Vul een bericht in
Vul de code in om uw aanvraag in te dienen:
Invalid Input

 

De business partners van KenniZ

Vegro logo 2021

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Portalise logo blauw staand met icoon en payoff

230511Rabobank Woordmerk Beeldmerk Signoff Gestapeld RGB

Logo Vitadent