Zelf zorgprotocollen ontwikkelen en actueel houden vraagt tijd en expertise. Met de Vilans KICK-protocollen hebt u dat geregeld. Vanaf 1 januari 2019 zijn er nieuwe abbonementen beschikbaar, zodat ook als ZZP'er en kleinschalige onderneming betaalbaar de kick-protocollen kunt afnemen. 

 

Waarom online protocollen voor de zorg? 

Een injectie krijgen of de katheter laten verwisselen: het is niet fijn. Voor cliënten is het iets prettiger als ze telkens op dezelfde manier worden geholpen. Niet alleen door medewerkers binnen één organisatie, maar ook na een overdracht tussen zorgpartijen. Bijvoorbeeld van het ziekenhuis naar de thuiszorgmedewerker. Dankzij de Vilans KICK-protocollen voeren steeds meer professionals zorghandelingen en procedures op dezelfde manier uit. Zo wordt de overdracht naar een ziekenhuis, thuiszorgorganisatie of verpleeghuis steeds soepeler.

Protocollen bieden één werkwijze binnen zorginstellingen

De Vilans KICK-protocollen bieden één norm voor maar liefst 500 voorbehouden, risicovolle en overige zorghandelingen, gebaseerd op landelijke ervaringen en richtlijnen. De protocollen zijn altijd toegankelijk en up-to-date. Eenduidig werken wordt zo gemakkelijker en u bent er zeker van dat u de kwaliteit kunt borgen. Op dit moment maken al ruim 500 kleine, middelgrote en grote organisaties in heel Nederland gebruik van de Vilans KICK-protocollen en dat aantal blijft groeien. Bovendien krijgen studenten van steeds meer mbo- en hbo-instellingen onderwijs met de protocollen. Een goede investering in de toekomst!

Toegankelijk én met passende service

Om de samenwerking en kennisdeling te bevorderen, vinden we het belangrijk dat de online Vilans KICK-protocollen toegankelijk zijn voor grote én kleine ondernemingen. Alleen dan kunnen we echt werken aan eenduidig handelen. Voorheen was toegang tot de protocollen erg kostbaar voor kleinere organisaties en zzp’ers. Daarom werken we met 3 abonnementsvormen. Daarmee blijven we tegemoetkomen aan de behoefte aan maatwerk voor grotere organisaties én houden we rekening met de draagkracht van kleine organisaties en zelfstandigen.

Voor wie zijn de KICK-protocollen?

De Vilans KICK-protocollen zijn er voor iedereen die werkt in de zorg of dat in de toekomst gaat doen: organisaties in ouderenzorg en gehandicaptenzorg, thuiszorg, ziekenhuizen, huisartsen, ggz-instellingen en mbo-instellingen.

Protocollen zijn onmisbaar voor wie kwalitatief goede zorg wil geven.

Kennisgemeenschap

Als u lid wordt van de Vilans KICK-protocollen, bent u automatisch ook deelnemer in onze kennisgemeenschap. De meerwaarde:

  • Er ontstaat eenheid in taal en handelen, zowel binnen uw organisatie als regionaal en landelijk.
  • U deelt uw kennis en ervaringen met de andere leden en profiteert weer van hun kennis en ervaringen.
  • Wij koppelen die kennis aan landelijke en internationale onderzoeken en richtlijnen.
  • U kunt zelf nieuwe protocollen aanvragen, bijvoorbeeld bij nieuwe behandelingen, nieuwe materialen of nieuwe onderwijsmodules.
  • Vilans KICK-protocollen onderzoekt ook de mogelijkheden van nieuwe technologieën voor het uitvoeren van handelingen en het afnemen van toetsen, bijvoorbeeld met een Augmented-Realitybril. En deelt deze inzichten met haar leden.

Het resultaat: een stevige basis voor veilige zorg. Uw medewerkers besparen tijd en u kunt de zorg verantwoorden bij klanten, inspectie, medebehandelaars en certificerende instellingen.

Abonnement op maat

Het abonnement op de KICK-protocollen kent 3 vormen. Klik op uw abonnementsvorm voor meer informatie.

Of download het overzicht van abonnementen op Vilans KICK-protocollen

Uitleg jaaromzet: 

De ‘jaaromzet’ wordt bekeken in de jaarrekening. Het betreft dan de post ‘som der opbrengsten’, zowel de zorg als service/huurcomponent. Voor 2019 gaat Vilans uit van de jaarrekening 2017.
 

Waarom Vilans?

Wij ontwikkelen, onderhouden en beheren protocollen sinds 1996. Ruim 500 organisaties in zorg en onderwijs hebben een abonnement. Dankzij deze organisaties hebben onze medewerkers een schat aan kennis en ervaring opgebouwd en vastgelegd. Zo werken we samen aan veilige en verantwoorde zorg. 

Heeft u advies nodig bij het werken met Vilans KICK-protocollen? Vilans helpt u graag verder.

Heeft u advies nodig bij het werken met Vilans KICK-protocollen? Wij helpen u graag verder.

Meer informatie? Neem contact op met:

Monique
 
Senior Adviseur
Monique Bressers
m.bressers@vilans.nl
06 52 59 99 21
 
Bron: Vilans

De business partners van KenniZ

Vegro logo 2021

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Portalise logo blauw staand met icoon en payoff

230511Rabobank Woordmerk Beeldmerk Signoff Gestapeld RGB

Logo Vitadent