De HKZ schema’s (modellen) zijn gebaseerd op ISO 9001. Letterlijk is de norm ISO 9001 overgenomen, waarna extra richtlijnen zijn toegevoegd voor de betreffende zorgsector. Met EN 15224 is hetzelfde gebeurd. De overeenkomsten zijn daardoor groot: Alle HKZ kwaliteitsmanagementsystemen bevatten minimaal alle richtlijnen van ISO 9001.

ISO en HKZ verschillen gaan over communicatie en uitvoering

De verschillen zitten in specifieke richtlijnen, die betrekking hebben op een bepaalde sector of branche. Zo kunnen er aanvullende eisen worden gesteld voor de installatie van een cliëntenraad, registratie BIG functionarissen of een procedure voor het toedienen van medicijnen. Of u dat prettig of nodig vindt, is deels aan uzelf ter beoordeling. Mocht u er bijvoorbeeld voor willen kiezen met ISO 9001 te werken, omdat die methode internationaal bekender is, ontslaat u dat natuurlijk niet van de verplichting een protocol zorgweigering te hebben, als dat wel nodig zou zijn. Het feit dat ISO 9001 deze aanwijzing niet heeft opgenomen, komt omdat ISO 9001 een norm is, die op iedere organisatie van toepassing is. Omgekeerd is het ook niet zo dat HKZ veel dwingender of meer voorschrijvend is dan ISO 9001. De extra aanwijzingen zijn gewoon logische procedures of onderwerpen, die bij de betreffende sector passen.

Overeenkomsten ISO 9001 en HKZ

De verschillen tussen HKZ en ISO 9001 trekken vaak de aandacht, maar de overeenkomsten zijn eigenlijk belangrijker. Bijvoorbeeld de verplichting processen continu te verbeteren, een organisatie als schakeling - keten - van processen te zien, prestaties te meten of cliënttevredenheid te meten. Verder is het verplicht om heel praktisch doelen te stellen, een klachtenprocedure te hebben, een kwaliteitshandboek te maken en audits uit te voeren. Allemaal zaken die nodig zijn om een organisatie te besturen; te beheersen en te verbeteren.

We kunnen u de verschillen en overeenkomsten precies uitleggen, maar veel belangrijker is het de organisatie te ontwikkelen met deze systemen, continue verbetering van processen te realiseren en verspillingen weg te nemen. We adviseren over het goed toepassen van de Deming cirkel, hoe processen het beste kunnen worden gemeten, hoe eigenaarschap ontstaat en de visie en missie worden geïmplementeerd tot op de werkvloer. Dat zijn allemaal overeenkomsten. Beide modellen helpen een organisatie haar doelen te realiseren en de kwaliteit te verbeteren. Wie deze modellen associeert met bureaucratie en een hoop gedoe, heeft de verkeerde verhalen gehoord of slechte ervaringen opgedaan. Wij laten u zien hoe kwaliteitssystemen eenvoudig blijven en voor u gaan werken.

Begeleiding bij een ISO 9001 en HKZ traject

Kleemans Organisatieadvies is deskundig in integrale bedrijfsvoering, kwaliteitsmanagement en begeleiding bij certificering. Van daaruit helpen we de ondernemer met het oplossen van organisatievraagstukken en met bewust beter ondernemen. De bedoeling van uw organisatie is ons uitgangspunt. Het opgezette managementsysteem mag dan ook geen last zijn: het moet daadwerkelijk een positieve bijdrage leveren aan uw bedrijfsvoering. 
 

Geïnteresseerd of vragen?

Vul een naam in
Vul een telefoonnummer in
Vul een geldig e-mailadres in
Invalid Input
Vul een bericht in
Vul de code in om uw aanvraag in te dienen:
Invalid Input

De business partners van KenniZ

Vegro logo 2021

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Portalise logo blauw staand met icoon en payoff

230511Rabobank Woordmerk Beeldmerk Signoff Gestapeld RGB

Logo Vitadent