LET OP: Deze subsidie kan deels met terugwerkende kracht worden ingediend!

Voor de eerste tranche kan dus voor een deel met terugwerkende kracht subsidie worden verkregen, trajecten die je al bent gestart dus!

Deadline 5 december a.s.

Het tijdvak waarin opleidingsprojecten voor de 1e tranche kunnen worden aangemeld loopt tot en met 5 december 2017. Subsidie kan nu worden aangevraagd voor trajecten waarvan de start plaatsvindt in de periode vanaf 24 augustus 2017 tot en met 30 april 2018.

Over SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers of opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing.

SectorplanPlus is een subsidieregeling, gebaseerd op cofinanciering. De verwachting is dat met deze maatregelen zo´n 170.000 professionals in zorg en welzijn extra worden ondersteund. Voor vragen over de opleidingsprojecten kan contact worden opgenomen bij een van de veertien regionale werkgeversorganisaties, aangesloten bij RegioPlus. Opleidingsprojecten moeten gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde medewerkers en omscholing binnen de organisatie via gekwalificeerde scholing.

Subsidie van SectorplanPlus komt in de periode van 2017-2021 via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties beschikbaar voor werkgevers in Zorg en Welzijn. Dit gebeurt in verschillende tijdvakken. Voor SectorplanPlus heeft het ministerie van VWS € 320 miljoen gereserveerd, waarvan het grootste deel (€ 260 mln) is geoormerkt voor de verpleeghuissector. De rest van de middelen (in totaal € 60 mln) is voor de overige sectoren in zorg en welzijn. SectorplanPlus is een subsidieregeling, gebaseerd op cofinanciering. De verwachting is dat met deze maatregelen zo´n 170.000 professionals in Zorg en Welzijn extra worden ondersteund.

Doel

De huidige én toekomstige situatie op de arbeidsmarkt vraagt om een extra impuls. Het ministerie van VWS onderschrijft dit belang en ondersteunt werkgevers via SectorplanPlus met deze enorme investering in het menselijk kapitaal: de professionals in Zorg en Welzijn.

Tot en met 2022 stijgt de werkgelegenheid in Zorg en Welzijn met bijna 200 duizend personen. Als we nu niets extra doen, kan het tekort aan zorgprofessionals oplopen tot tussen 100 en 125 duizend personen. Deze opgave vraagt een enorme inzet op het aantrekken van nieuwe mensen voor de sector. Tegelijkertijd en minstens zo belangrijk, is het behoud van mensen voor de sector. Daartoe is gerichte actie nodig om het tekort aan personeel in zorg en welzijn te kunnen ondervangen.

Wie kan aanvragen?

Arbeidsorganisaties actief in de sector zorg- en welzijn die behoren tot de doelgroep kunnen een aanvraag indienen. Ook kleinschalige wooninitiatieven (die niet lid zijn van een werkgeversvereniging) kunnen gebruik maken van deze subsidie (let op: je draagt dan wel 5% commissie af aan de organisatie van Sectorplanplus, als je de subsidie ontvangt). 

Criteria (samenvatting)

De activiteiten die vanuit SectorplanPlus in aanmerking komen, zijn:

A.    Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
B.    Kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo duaal
C.   Training en opleiding: lang (minimaal 16 dagen)
D.   Training en ontwikkeling: middellang (vanaf 5 tot en met 15 dagen)
E.   Training en ontwikkeling: kortdurend (tot en met 4 dagen)

Budget: voor SectorplanPlus heeft het ministerie van VWS € 320 miljoen gereserveerd, waarvan het grootste deel (€ 260 mln) is geoormerkt voor de verpleeghuissector. De rest van de middelen (in totaal € 60 mln) is voor de overige sectoren in zorg en welzijn.

Deadline: aanvragen van 21 nov tot en met 5 december 2017 (tranche 1, er volgen er meer). 

De SectorplanPlus Subsidie zal in de periode van 2017-2021 in verschillende tranches beschikbaar komen voor werkgevers in zorg en welzijn.

Op woensdag 22 november 2017 gaat het aanvraagportal van SectorplanPlus open. Er kan een gebruikersaccount aangemaakt worden en vervolgens kan de subsidieaanvraag ingediend worden. Aanvragen voor het eerste tijdvak van het SectorplanPlus kunnen tot en met uiterlijk 5 december 2017 worden ingediend. Op www.sectorplanplus.nl wordt het Programma van Eisen gepubliceerd waarmee werkgevers kennis kunnen nemen van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie van SectorplanPlus.
 
Kijk voor meer informatie, vragen en antwoorden over het SectorplanPlus en de aanvraagprocedure op www.sectorplanplus.nl.
 
Wenst u ondersteuning bij het indienen van deze subsidie, neem contact op met het secretariaat van KenniZ. 

De business partners van KenniZ

Vegro logo 2021

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Portalise logo blauw staand met icoon en payoff

230511Rabobank Woordmerk Beeldmerk Signoff Gestapeld RGB

Logo Vitadent