Terug naar overzicht
Kennisseminar: Controles door zorgverzekeraar en zorgkantoor

Zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten voeren meer en meer materiële controles en fraudeonderzoeken uit bij zorgaanbieders. Zorgverzekeraars doen dit in het kader van de Zorgverzekeringwet, zorgkantoren voor de langdurige zorg en gemeenten voor de Wmo en de Jeugdwet.

Over controles is het nodige opgenomen in wet- en regelgeving. Te denken valt bijvoorbeeld aan de Regeling langdurige zorg en de Regeling zorgverzekering. Ook meer algemene wetgeving, zoals het Burgerlijk Wetboek en de AVG, zijn van toepassing. Daarnaast zijn er vele documenten van allerlei instanties die van belang zijn, zoals het Protocol Materiële Controle van Zorgverzekeraars Nederland.

Praktijk en bevoegdheden van zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten

Tijdens het kennisseminar zal op deze regelgeving worden ingegaan, maar zal ook worden besproken op welke wijze zorgfinanciers in de praktijk met controles omgaan. Daarbij leert de ervaring dat zorgaanbieders zelf de nodige invloed kunnen uitoefenen op de controles en onderzoeken en daarmee ook op de conclusies die de zorgfinanciers trekken. Daarvoor zullen praktische tips en tricks worden gegeven.

Zorgfinanciers hebben de nodige bevoegdheden gekregen om controles uit te voeren en controle-instrumenten toe te passen. In de praktijk komt het ook voor dat zorgfinanciers verder gaan, dan hun bevoegdheden eigenlijk reiken. Daarbij kunnen rechten van zorgaanbieders en cliënten/patiënten onder druk komen te staan. Dat onderwerp zal tijdens het kennisseminar worden toegelicht.

Onderwerpen en vragen

KenniZ partner Eldermans|Geerts zal ingaan op de volgende vragen: 

  • Welke bevoegdheden hebben zorgfinanciers bij materiële controles?
  • Aan welke regels moeten de zorgfinanciers zich houden?
  • Welke rechten heeft de zorgaanbieder bij een controle?
  • Is een zorgaanbieder verplicht mee te werken? Welke informatie moet de zorgaanbieder verstrekken?
  • Hoe zit het met de privacy van patiënten/cliënten in het kader van de AVG?
  • Welke consequenties kunnen controles hebben voor zorgaanbieders, en hoe kan de zorgaanbieder daar het best tegen ageren?

Ook zullen tips & tricks en do’s en don’ts gedeeld worden hoe zorgaanbieders het best kunnen omgaan met een controle.

Datum en aanmelden

Het kennisseminar is kosteloos en vindt plaats op 6 december 2022 vanaf 16.00 uur. Sprekers zijn Karik van Berloo en Daniël Post

Dit kennisseminar wordt gelijktijdig digitaal én fysiek georganiseert. In het aanmeldformulier kunt u aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat: digitale aanwezigheid of fysieke aanwezigheid in Zeist (in de seminarruimte achter het kantoor van Eldermans en Geerts aan de Driebergseweg 16C, 3708 JB Zeist). Afhankelijk van de aanmeldingen en de opgegeven voorkeuren kunnen zij besluiten het kennisseminar geheel online te verzorgen.

Klik op deze link om je aan te melden.

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De business partners van KenniZ

Vegro logo 2021

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Portalise logo blauw staand met icoon en payoff

Rabobank

Logo Vitadent