Terug naar overzicht
Kennisseminar: Zorginkoopbeleid Wet langdurige zorg 2024

Kennisnemen van het inkoopbeleid voor de langdurige zorg is onontbeerlijk als zorgaanbieders in aanmerking willen komen voor een overeenkomst voor het leveren van langdurige zorg. Als niet aan alle daarin genoemde voorwaarden wordt voldaan, is de kans namelijk groot dat er een afwijzing volgt.

Gebruikelijk is dat er ieder jaar een aanvulling op het inkoopbeleid door de zorgkantoren wordt gepubliceerd, meestal rond het eind van de maand mei. Daarin wordt onder andere aandacht besteed aan de ontwikkelingen binnen de langdurige zorg en verschillende doelen voor de komende jaren, maar ook zaken als de inkoopprocedure kunnen worden aangevuld. Deze informatie is van groot belang voor zorgaanbieders die in aanmerking willen komen voor een overeenkomst langdurige zorg voor de komende jaren.

Reden genoeg dus om kennis te nemen van het Wlz inkoopbeleid en eventuele  aanvullingen daarop voor het jaar 2024 en te horen wat dat voor u kan betekenen. Moet er bijvoorbeeld nog een statutenwijziging doorgevoerd worden en is de Governancecode Zorg 2022 wel geïmplementeerd? En heeft u een cliëntenraad, als dat voor u verplicht is? Wat er moet er precies allemaal geregeld worden?

In dit kosteloze zorgwebinar informeert Eldermans|Geerts u over:

  • Introductie Wet langdurige zorg;
  • Actualiteiten langdurige zorg;
  • Spelers in de Wlz;
  • Actualiteiten Wlz-inkoopprocedure;
  • Uitleg belangrijkste punten inkoopdocumentatie 2021-2023 en eventuele aanvulling voor 2023;
  • Belangrijkste punten per zorgkantoor;
  • Andere tips en tricks over de contractering, waarbij er ook gelegenheid is om uw praktijkvragen te stellen.

Bent u als zorgaanbieder van plan in te schrijven voor een Wlz-overeenkomst voor 2024? Dan mag u dit seminar niet missen.

Datum en aanmelden

Het kennisseminar is kosteloos en vindt digitaal plaats via Zoom op 13 juni 2023 vanaf 15.00 uur. Sprekers zijn Elize Breugem en Nina Amini Abyaneh.

Klik op deze link om je aan te melden.

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De business partners van KenniZ

Vegro logo 2021

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Portalise logo blauw staand met icoon en payoff

Rabobank

Logo Vitadent