Generiek kompas 'Samen werken aan kwaliteit van bestaan'

Generiek kompas 'Samen werken aan kwaliteit van bestaan'

Het Generiek kompas 'Samen werken aan kwaliteit van bestaan' gaat over kwaliteit van bestaan van mensen met een zorgvraag thuis, in de wijk of in het verpleeghuis. Onder de reikwijdte van het kompas valt zorg voor een diverse groep mensen met verschillende zorgvragen met verschillende zorgzwaarte

NZa gaat aan de slag met landelijke bekostiging proactieve zorgplanning

NZa gaat aan de slag met landelijke bekostiging proactieve zorgplanning

Proactieve zorgplanning is een belangrijk onderdeel van passende zorg voor kwetsbare patiënten en patiënten in de laatste levensfase. Patiënten en hun naasten houden met proactieve zorgplanning regie over behandelwensen- en grenzen. Zorgprofessionals organiseren hierdoor de zorg

Nieuwe maatregelen voor pgb-gefinancierde wooninitiatieven: wat gaat er veranderen voor de zorgaanbieder?

Nieuwe maatregelen voor pgb-gefinancierde wooninitiatieven: wat gaat er veranderen voor de zorgaanbieder?

In een recente brief van de demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden vier maatregelen aangekondigd die zien op wooninitiatieven in de Wet langdurige zorg (hierna: “Wlz”) die worden gefinancierd op basis van het persoonsgebonden budget (hierna: “pgb”). D

Grote verschillen in het toepassen van gedwongen zorg

Grote verschillen in het toepassen van gedwongen zorg

Hoe zorgaanbieders omgaan met dwang in de zorg verschilt nogal. Nog niet voor iedere cliënt wordt persoonlijk afgewogen of vrijheidsbeperkende maatregelen echt nodig zijn. En niet alle zorgverleners zijn zich voldoende bewust of een handeling onder dwang valt. Het uitgangspunt dat dwang alleen

DIVA ziet toenemende cijfers en successen

DIVA ziet toenemende cijfers en successen

Coalitie Digivaardig in de zorg (DIVA) bestaat ruim vijf jaar. De missie van DIVA is dat alle zorgmedewerkers voldoende digivaardig zijn om goede zorg, ondersteuning, begeleiding en preventie te kunnen bieden. Lies van Gennip is sinds 2021 voorzitter van de stuurgroep DIVA en blikt naar aanleidin

Menspectief in plaats van zorgperspectief is de rode draad

Menspectief in plaats van zorgperspectief is de rode draad

Onderzoek naar de krachten en kwetsbaarheden van kleinschalige zorg

Een drie jaar durend onderzoek naar de krachten en kwetsbaarheden van kleinschalige zorg heeft tot enkele opvallende resultaten geleid. Het was aanleiding voor branchevereniging kleinschalige zorg (BVKZ) en Coöperatie Hesterhui

Alcohol en roken in ouderenzorg: een onontgonnen onderzoeksgebied

Alcohol en roken in ouderenzorg: een onontgonnen onderzoeksgebied

Wat zijn de wensen en behoeften van bewoners in het verpleeghuis ten aanzien van alcohol en roken? En wat zijn de mogelijkheden en beperkingen hierin? Met die vragen ging Lisette de Graaf, science practitioner en GZ-psycholoog bij ouderzorgorganisatie Mijzo, in 2018 aan de slag binnen de Academis

De wettelijke verplichtingen voor onderaannemers in de zorg

De wettelijke verplichtingen voor onderaannemers in de zorg

In de zorg zijn veel onderaannemers actief. Dit zijn zorgorganisaties of solisten die worden ingeschakeld door een andere zorgaanbieder, opdat deze zorgaanbieder feitelijk de zorg aan de cliënt kan verlenen. Onderaannemers hebben zelf geen overeenkomst gesloten met de financier van de zorg (bijv

Podcast: Vertegenwoordiging van cliënten in de ouderenzorg

Podcast: Vertegenwoordiging van cliënten in de ouderenzorg

Onze expertpartner Eldermans|Geerts heeft een podcast opgenomen.In deze podcast bespreken Elize Breugem en Vivian Slotboom het onderwerp vertegenwoordiging van cliënten in de ouderenzorg. Waar moeten zorgaanbieders rekening mee houden als een cliënt wilsonbekwaam is? En hoe

Helder zet bezuinigingen ouderenzorg in de ijskast

Helder zet bezuinigingen ouderenzorg in de ijskast

Demissionair minister Conny Helder zet de bezuinigingen voor de ouderenzorg in de ijskast. Hierdoor ontstaat er wel een gat van 615 miljoen euro op de begroting, waarvoor het kabinet een andere dekking zal moeten zoeken. Helder stelt dit in een nieuwe Kamerbrief.

Lees hier het volledig ar

Duidelijkheid over wat mantelzorgers en vrijwilligers mogen in de zorg

Duidelijkheid over wat mantelzorgers en vrijwilligers mogen in de zorg

Wat mogen mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg? Wie is verantwoordelijk als er iets mis gaat? In een publicatie geeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) daar duidelijkheid en tips over.

Veel zorginstellingen en professionele zorgverleners werken samen met mantelzorgers en vr

Verlenging SectorplanPlus

Verlenging SectorplanPlus

Goed nieuws vanuit het ministerie VWS. Dit ministerie stelt namelijk wederom middelen beschikbaar voor een nieuwe aanvraagperiode van de regeling SectorplanPlus. Dit is bestemd voor de periode van 19 augustus 2024 tot en met 31 december 2025.

SectorplanPlus 2024-2025 is bedoeld voor werkg

FNV denkt dat kortere werkweek in de zorg meer oplevert

FNV denkt dat kortere werkweek in de zorg meer oplevert

Een werkweek van 32 uur met een salaris voor de gebruikelijke 36 uur zou niet alleen veel zorgmedewerkers aanspreken, maar ook nog meer actief personeel en uiteindelijk zelfs ruim 23 miljoen per jaar kunnen opleveren, zegt de FNV. Slimmer werken, bredere inzet van technologie en het schrappen v

Fiscaal kader voor zzp’ers van de baan

Fiscaal kader voor zzp’ers van de baan

Het Fiscaal kader zzp zorg gaat niet door. De uitvoeringsdienst van het ministerie van Financiën vindt de richtlijn om het aantal zzp’ers in de zorg terug te dringen ‘onuitvoerbaar’. Dat betekent dat werkgevers en zzp’ers in de zorg in 2026 te maken krijgen met de veel strengere anti-zzp

IGJ controleert naleving van nieuwe wetgeving medische hulpmiddelen

IGJ controleert naleving van nieuwe wetgeving medische hulpmiddelen

Fabrikanten van een groot aantal medische hulpmiddelen moeten uiterlijk 26 mei 2024 een aanvraag hebben ingediend voor CE-certificering bij een certificerende instantie. Alleen dan mogen zij hun producten in de handel brengen op de markt van de Europese Unie. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeu

Zorgpartijen roepen op om geld voor wijkverpleging te behouden

Zorgpartijen roepen op om geld voor wijkverpleging te behouden

Het totale budget dat beschikbaar is voor wijkverpleging is het afgelopen jaar niet volledig uitgegeven. Vanwege de vergrijzing en de opgave om mensen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen, moet dit geld wel behouden blijven voor de sector. Dat is de oproep van brancheverenigingen Zorg

De business partners van KenniZ

Vegro logo 2021

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Portalise logo blauw staand met icoon en payoff

230511Rabobank Woordmerk Beeldmerk Signoff Gestapeld RGB

Logo Vitadent