Acht opties om een rampscenario in de ouderenzorg te voorkomen

Acht opties om een rampscenario in de ouderenzorg te voorkomen

De ouderenzorg loopt in de komende jaren op tegen de grenzen van de arbeidsmarkt en woningmarkt. Welke oplossingen zijn er voorhanden en hoe haalbaar zijn die? Dat onderzocht bureau SiRM in opdracht van branchevereniging ActiZ.

ActiZ liet twee onderzoeken uitvoeren naa

Steeds meer indicaties voor Wet langdurige zorg

Steeds meer indicaties voor Wet langdurige zorg

De kosten van de langdurige zorg zijn in 2021 gestegen tot 28,4 miljard euro. Dat is een stijging van bijna 9 procent ten opzichte van het jaar hiervoor. Dit komt doordat het aantal Wlz-cliënten verder is toegenomen door de instroom van ggz-cliënten.

Op 1 januari 2021 hadden 3

Wachtlijsten voor verpleeghuizen groeien

Wachtlijsten voor verpleeghuizen groeien

De lijst met ouderen en zieken die wachten op een plek in het verpleeghuis groeit: ruim 21.000 mensen in Nederland wachten op 24-uurszorg, blijkt uit cijfers van ActiZ.

Nieuwsuur zegt dat door personeelsproblemen niet alle verpleeghuizenplekken ingevuld kunnen worden met be

Aan de slag met nieuw Kwaliteitskader Zorg voor Kwetsbare Ouderen

Aan de slag met nieuw Kwaliteitskader Zorg voor Kwetsbare Ouderen

Corona kan net als andere infectieziekten worden behandeld, isolatie is niet meer nodig. Dat stellen deskundigen in het AD. Zij maken zich deze winter meer zorgen over een griepgolf.

Het kwaliteitskader omschrijft wat iedere (kwetsbare) oudere mag verwachten van de geboden zorg.

Kabinet: Verzekeraars moeten hoge energiekosten zorgaanbieders tegemoetkomen

Kabinet: Verzekeraars moeten hoge energiekosten zorgaanbieders tegemoetkomen

Zorgverzekeraars moeten zorgaanbieders tegemoet komen voor gestegen energieprijzen. Dat vindt het kabinet, zo blijkt uit een Kamerbrief die deze week is verstuurd. Daarnaast komt het kabinet met 100 miljoen euro aan compensatieregelingen voor aanbieders in de langdurige zorg.

Tijdens de

Nieuwe fase in coronapandemie: ‘we kunnen alle regels loslaten’

Nieuwe fase in coronapandemie: ‘we kunnen alle regels loslaten’

Corona kan net als andere infectieziekten worden behandeld, isolatie is niet meer nodig. Dat stellen deskundigen in het AD. Zij maken zich deze winter meer zorgen over een griepgolf.

Het RIVM waarschuwde begin oktober nog voor de start van een najaarsgolf van Covid-19, maar het aantal b

Wijkverpleging krijgt toch steun voor coronakosten 2022

Wijkverpleging krijgt toch steun voor coronakosten 2022

Over de eerste vier maanden van 2022 krijgt de wijkverpleging toch coronasteun. Ministers Ernst Kuipers en Conny Helder schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat de continuïteit van de wijkverpleging onder druk is komen te staan en dat compensatie voor de kosten die zijn gemaakt tijdens d

Kamervragen en antwoorden rondom het energieplafond en blokverwarming

Kamervragen en antwoorden rondom het energieplafond en blokverwarming

Ook mensen met een zogeheten blokaansluiting, kunnen rekenen op een tegemoetkoming in de energiekosten. Dat gaat alleen niet in januari gebeuren, maar 'in de loop van 2023', zei energieminister Rob Jetten. Van blokverwarming is sprake als verschillende woningen in een complex zijn aangeslo

Kabinet stelt paal en perk aan schijnzelfstandigheid in de zorg

Kabinet stelt paal en perk aan schijnzelfstandigheid in de zorg

Het kabinet heft uiterlijk per 1 januari 2025 het ‘handhavingsmoratorium’ van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Wet DBA) op. Dat betekent dat zzp’ers gecontroleerd worden of zij daadwerkelijk werken als zelfstandige. Begin november zijn de eerste gesprekken hierover gestart

Urgentie verduurzaming blijft achter in de zorg

Urgentie verduurzaming blijft achter in de zorg

De raden van toezicht in de zorg voelen de urgentie van duurzaamheid minder dan hun collega’s in andere sectoren. In veel sectoren is verduurzaming de op een na grootste uitdaging, maar in de zorg komt dit bij rvt-leden pas op de vierde plek, meldt Grant Thornton op basis van interviews en vr

Mantelzorgers voor dementerenden in instellingen maken meer uren

Mantelzorgers voor dementerenden in instellingen maken meer uren

Mensen die zorgen voor een naaste met dementie die in een zorginstelling woont, doen dat steeds meer uren per week. Waar deze mantelzorgers in 2020 gemiddeld 11 uur in de week zorgden voor iemand met dementie in een zorginstelling, is dat in 2022 opgelopen tot gemiddeld 16 uur. Ook geeft een gr

Vraag gratis een Vilans Wzd-kalender 2023 aan

Vraag gratis een Vilans Wzd-kalender 2023 aan

Het motto van de Wet zorg en dwang is sinds de invoering op 1 januari 2020 ‘Nee, tenzij’. Daarmee bedoelt de wet dat zorgprofessionals onvrijwillige zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking zoveel mogelijk moeten voorkomen.

Heel belangrijk natuurlijk, maar hoe d

Financiering blijft groot vraagteken in nieuwe Green Deal

Financiering blijft groot vraagteken in nieuwe Green Deal

De ambitie om de zorgsector te verduurzamen, wordt iets opgeschaald en concreter gemaakt in de nieuwe Green Deal zorg 3.0. Zo moeten volgend jaar zomer dan toch echt alle zorgaanbieders een plan maken om te verduurzamen. Groot vraagteken blijft de financiering. VWS wijst naar de miljarden uit h

ToekomstProef in de zorg: verbinden en veranderen

ToekomstProef in de zorg: verbinden en veranderen

Om zorgbreed tot acties en oplossingen te komen, heeft het ministerie van VWS aan Stichting Eten+Welzijn, MVO Nederland en Nevi gevraagd een Community of Practice ‘duurzame voeding in de zorg’ op te richten en te begeleiden. Hieruit is de campagne ToekomstProef ontstaan.  

Grootschalig onderzoeksprogramma dementie van start

Grootschalig onderzoeksprogramma dementie van start

Om een doorbraak in de bestrijding van dementie te bereiken en de dementiezorg te verbeteren, gaan vier nieuwe multidisciplinaire onderzoeksconsortia van start. Dit doen zij binnen het Onderzoeksprogramma Dementie van ZonMw, waarin partijen uit het dementieveld nauw samenwerken. De consortia gaan vo
Tekort aan personeel drukt bijna helft zorginstellingen in de rode cijfers

Tekort aan personeel drukt bijna helft zorginstellingen in de rode cijfers

Zo’n 40 procent van de financiële medewerkers bij zorginstellingen verwacht dat de eigen organisatie een negatief resultaat zal boeken in 2022. Vooral het gebrek aan personeel en de daarmee samenhangende gestegen personeelskosten wegen zwaar op de begrotingen van zorgaanbieders, blijkt uit de fin
Corona-update: actualiteit en vaccinaties

Corona-update: actualiteit en vaccinaties

Met deze update informeren wij u over de actualiteit rond covid-19 en vaccinaties.

Vaccinatieopkomst zorgmedewerkers

Zorgbreed hebben tot vorige week zo'n 230.000 zorgmedewerkers de herhaalprik met het bivalente vaccin gehaald. De vaccinatieopkomst blijft daarmee nog fors achter ten opz

ZonMW maakt gehakt van Wvggz en Wzd

ZonMW maakt gehakt van Wvggz en Wzd

Onderzoekers van ZonMW zijn bijzonder kritisch over de Wvggz en Wzd. De resultaten van de nieuwe regels laten vaak op zich wachten en als wetten zijn de Wvggz en Wzd in belangrijke mate mislukt. “Van heldere regelgeving die voldoende rekening houdt met de kenmerken van de domeinen waarin ze moet w
Oppositie Kamer wil meer verpleeghuisbedden

Oppositie Kamer wil meer verpleeghuisbedden

Een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer wil de capaciteit van verpleeghuizen vergroten. GroenLinks en PvdA hebben dinsdagavond bij de begrotingsbehandeling van VWS een voorstel ingediend voor 25.000 extra bedden voor 2026. PVV, SP en DENK steunen dat idee.  

Het kabinet zet ju

VWS: energiesteun voor zorgsector gaat lijken op coronahulp

VWS: energiesteun voor zorgsector gaat lijken op coronahulp

Het kabinet-Rutte maakt volgende maand een steunregeling bekend voor zorginstellingen met een hoge energienota. “De maatregel heeft een soortgelijke systematiek als de coronasteun die is verleend aan de zorgsector”, zegt minister Helder van VWS.  

Het kabinet werkt de maatregel nu ui

Suggesties m.b.t. de evaluatie van de wet Zorg en Dwang

Suggesties m.b.t. de evaluatie van de wet Zorg en Dwang

Het Lerend Netwerk 'Vrijheid en veiligheid' van onze expertpartner De Samentafel is onlangs afgerond en zij hebben met ons de uitkomsten gedeeld.  

Vanuit het lerend netwerk is er meegedacht het verbeteren van de wet Zorg en dwang. Deelnemende en aanverwante VVT-inste

Volgend jaar geen Coronasteun meer

Volgend jaar geen Coronasteun meer

Vanaf volgend jaar is er geen coronasteun meer voor zorginstellingen. De bekostiging van corona-uitgaven moet onderdeel zijn van de reguliere onderhandelingen tussen zorginstellingen en zorgverzekeraars. Alleen in geval van een pandemische crisissituatie zouden bijzondere landelijke afspraken gemaak
VWS ontvouwt plannen om cybersecurity in de zorg op te schroeven

VWS ontvouwt plannen om cybersecurity in de zorg op te schroeven

Er moet een hoop gebeuren om de zorgsector beter bestand te maken tegen cyberdreigingen. In het Actieplan Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028, dat vandaag verscheen, maakt de regering de stappen voor de komende jaren bekend.

“Om een succesvolle digitalisering te realiseren is cybers

Kabinet compenseert zorginstellingen voor hoge energierekening

Kabinet compenseert zorginstellingen voor hoge energierekening

De meeste zorginstellingen kunnen binnenkort aanspraak maken op financiële steun van de overheid voor hun hoge energierekening. Bovendien geldt de compensatie met terugwerkende kracht.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) werkt aan een regeling voor een tegemoetkoming voor be

Mondmaskers weer op in het verpleeghuis

Mondmaskers weer op in het verpleeghuis

Het aantal besmettingen in verpleeghuizen en onder thuiswonende zeventigplussers schiet omhoog. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) en deskundigen maken zich nog geen (grote) zorgen. Verpleeghuizen treffen al wél extra maatregelen. Zo keert het mondkapje op steeds meer plekken terug. <
ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De business partners van KenniZ

Vegro logo 2021

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Portalise logo blauw staand met icoon en payoff

Rabobank

Logo Vitadent