NZa: ‘Verplicht zorgaanbieders om integrale ouderenzorg regionaal te organiseren’

NZa: ‘Verplicht zorgaanbieders om integrale ouderenzorg regionaal te organiseren’

De langverwachte domeinoverstijgende betaaltitel komt eraan. Hieraan koppelt de NZa de verplichting voor alle zorgaanbieders om samen te gaan werken rond kwetsbare zorg aan ouderen.

“Werken aan integrale zorg voor ouderen is niet meer vrijblijvend maar moet via regelge

Minister Helder: nieuw kwaliteitskompas ouderenzorg is geen bezuiniging

Minister Helder: nieuw kwaliteitskompas ouderenzorg is geen bezuiniging

Anders dan het CPB in een recente publicatie stelt, is er geen sprake van bezuinigingen op het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Ook zal het loslaten van de bezettingsnorm in het nieuwe kwaliteitskompas voor zorg aan kwetsbare ouderen niet leiden tot minder kwaliteit. Dat schrijft minister Conn

Voortaan direct een boete bij het ontbreken van een RI&E of onvolledige RI&E.

Voortaan direct een boete bij het ontbreken van een RI&E of onvolledige RI&E.

Werkgevers zonder of met een onvolledige risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kunnen direct een boete krijgen van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Werknemers blijven dan namelijk risico’s lopen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden, met alle mogelijke gevolgen.

Werkdruk huisartsenzorg niet lager door digitale zorg

Werkdruk huisartsenzorg niet lager door digitale zorg

Vier onderzochte digitale zorgtoepassingen verminderen de werkdruk bij huisartsen niet en helpen niet om personeelstekorten te verminderen. De meerderheid van de zorgverleners staat wel positief tegenover digitale zorg in de huisartsenpraktijk. Dit blijkt uit onderzoek van de vakgroep Huisartse

Deel je ervaring over het PGB Portaal

Deel je ervaring over het PGB Portaal

Het ministerie van VWS wil graag weten op welke manier het PGB Portaal zorgaanbieders ondersteunt bij de pgb-administratie. Bureau HHM heeft opdracht gekregen om hier onderzoek naar te doen.

Je kan meedoen aan het onderzoek door het invullen van een online vragenlijst,

Minister Helder steunt NZa in gegevensopvraag ggz-behandelingen

Minister Helder steunt NZa in gegevensopvraag ggz-behandelingen

Minister Conny Helder is tevreden met het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens over de gegevensuitwisseling die nodig is voor het nieuwe zorgprestatiemodel in de ggz.

“Het doet mij deugd dat de NZa binnen de gestelde wettelijke kaders van het AP-advies en met aand

Vernieuwde hygiënecode binnenkort verwacht

Vernieuwde hygiënecode binnenkort verwacht

Het voedingscentrum is bezig met de herziening van de 'Hygiënecode voor zorginstellingen en Defensie' (editie 2014) en de 'Hygiënecode voor woonvormen' (editie 2016). Deze herziening is bijna klaar en dat betekent dat de vernieuwde hygiënecode binnenkort zal worden gepubliceerd.

Helder wil met zorgadviseur gebruik Wet langdurige zorg tegengaan

Helder wil met zorgadviseur gebruik Wet langdurige zorg tegengaan

Het ministerie van VWS probeert met een ‘gemeentelijke zorgadviseur’ te voorkomen dat mensen gebruik maken van de Wet langdurige zorg (Wlz). Minister Helder trekt hiervoor bijna 9 miljoen euro uit.

Een gemeentelijke zorgadviseur is iemand die naast een cliënt gaat s

NZa begint kostenonderzoek ggz, nieuwe tarieven in 2026

NZa begint kostenonderzoek ggz, nieuwe tarieven in 2026

NZa begint volgend jaar een kostenonderzoek in de ggz. Dat moet zorgen voor een nieuwe bepaling van de tarieven per 2026. De huidige tarieven zijn gebaseerd op data uit 2017.

NZa laat weten dat de voorbereidingen zijn begonnen voor dit omvangrijke onderzoek. De NZa vraag

Grootschalig testen op corona niet meer nodig, vindt OMT

Grootschalig testen op corona niet meer nodig, vindt OMT

Het grootschalig testen op corona is niet meer nodig, stelt het Outbreak Management Team (OMT) in zijn nieuwste advies aan het kabinet. Corona is volgens het OMT geen pandemie meer, maar bevindt zich in de zogeheten endemische fase, wat inhoudt dat het virus bij het dagelijks leven hoort.

Voor medische diensten is Nederlander steeds vaker online

Voor medische diensten is Nederlander steeds vaker online

In de eerste helft van 2022 maakte 46 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder via internet een afspraak met de huisarts of medisch specialist. Twee jaar eerder was dat nog 31 procent. Ook worden medische gegevens vaker online bekeken en wordt er steeds meer gebruik gemaakt van online d

Meer zorgverleners gebruiken digitale middelen, zoals beeldbellen

Meer zorgverleners gebruiken digitale middelen, zoals beeldbellen

Het gebruik van digitale middelen in de zorg is volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vorig jaar gestegen. Zo nam het aantal huisartsen dat informatie via een digitaal patiëntenportaal aanbiedt toe van bijna 80 procent in 2021 naar bijna 90 procent in 2022.

Compensatie energiekosten voor zorgaanbieders langdurige zorg

Compensatie energiekosten voor zorgaanbieders langdurige zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een Beleidsregel compensatie hogere energiekosten 2022 Wlz – BR/REG-22164 opgesteld waarmee zorgaanbieders in de langdurige zorg worden gecompenseerd voor de bovenmatig gestegen energieprijzen in 2022.

Dit deed de NZa op verzoe

VWS en gemeenten versnellen aanpak preventie met GALA

VWS en gemeenten versnellen aanpak preventie met GALA

Het ministerie van VWS gaat extra energie steken in preventie. VWS geeft geoormerkte en structurele subsidie aan gemeenten voor preventieprogramma’s ter waarde van een half miljard euro per jaar. Het ministerie pakt ook meer regie. VWS heeft strakke deadlines afgesproken om preventieprogramma

Inzet van zorgtechnologie in verpleegkundige zorg kan nog beter

Inzet van zorgtechnologie in verpleegkundige zorg kan nog beter

orgtechnologie kan helpen om de verpleegkundige zorg te ondersteunen. Denk aan een medicijndispenser die op het goede moment de juiste medicijnen aanbiedt. Of aan technologie waarmee je de bewegingen en leefpatronen van een oudere die thuis woont of verblijft in een zorginstelling kunt waarneme

ActiZ stelt bezettingsnorm verpleeghuis ter discussie

ActiZ stelt bezettingsnorm verpleeghuis ter discussie

Volgens de bestuursvoorzitter van de branchevereniging van ouderenzorgorganisaties veranderen de eisen in het nieuwe kwaliteitskader kwetsbare ouderen.

Anneke Westerlaken vertelt hierover in een interview met Zorgvisie: ‘Wij stellen de bezettingsnorm ter discus

Toch overheidsregeling voor zorgpersoneel met langdurige covid

Toch overheidsregeling voor zorgpersoneel met langdurige covid

Het verzuimpercentage in de zorg was vorig jaar hoger dan ooit, meldt Vernet, dat de zorgverzuimcijfers verzamelt. Het verzuim was in 2022 ruim 8 procent. Een jaar eerder kwam dat percentage nog uit op ruim 7 procent.

De Tweede Kamer dringt al langer aan op haast met het c

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De business partners van KenniZ

Vegro logo 2021

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Portalise logo blauw staand met icoon en payoff

Rabobank

Logo Vitadent