Subsidie voor zorggeschikte woningen opengesteld

Subsidie voor zorggeschikte woningen opengesteld

Vanaf 15 september 2023 kunnen corporaties en zorgaanbieders subsidie aanvragen voor nieuwbouwwoningen en transformatie van bestaande woningen die geschikt zijn voor het verlenen van zorg. Dat doet het kabinet om de bouw van zorggeschikte woningen in de sociale huur te stimuleren. De geclusterd

Zorgkantoren verhogen richttariefpercentages ouderenzorg

Zorgkantoren verhogen richttariefpercentages ouderenzorg

Zorgkantoren verhogen het richttariefpercentage voor de ouderenzorg van 95,5 procent naar 96,4 procent. Reden voor deze verhoging is de analyse van de beschikbare jaarrekeningen van zorgaanbieders over het jaar 2022. Dat blijkt uit een Nota van wijzigingen die zorgkantoren

Minister zegt niets over bezuiniging ouderenzorg, Kamer stelt rest debat uit

Minister zegt niets over bezuiniging ouderenzorg, Kamer stelt rest debat uit

Demissionair minister Conny Helder (Langdurige Zorg) wil niet ingaan op voorgenomen besparingen in de ouderenzorg. Ze wil hiermee wachten tot Prinsjesdag, wanneer de nieuwe begroting officieel bekend wordt gemaakt. Dit zei de minister donderdag in een debat met de Tweede K

Steeds meer organisaties in ouderenzorg belanden in rode cijfers

Steeds meer organisaties in ouderenzorg belanden in rode cijfers

2022 was voor veel organisaties in de ouderenzorg financieel gezien een moeilijk jaar. Door stijgende prijzen voor onder andere eten, drinken en verblijf, maar ook door hogere personeelskosten en een groeiend ziekteverzuim stapelen de financiële zorgen zich op. Dat blijkt uit een

Zorgcontractering moet soepeler en sneller

Zorgcontractering moet soepeler en sneller

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet de laatste jaren dat de onderhandelingen voor zorgcontracten moeizaam verlopen, soms tot na 1 januari. Hierdoor is het voor consumenten tijdens het overstapseizoen niet duidelijk wat er per aangeboden polis wordt vergoed. De NZa heeft een document opgest

Aan welke kennis hebben zorgprofessionals behoefte?

Aan welke kennis hebben zorgprofessionals behoefte?

Om goede zorg te leveren hebben zorgprofessionals toegang nodig tot betrouwbare kennis. Vaak is deze kennis er al wel, maar dient deze beter toepasbaar en/of vindbaar gemaakt te worden. Als de kennis er nog niet is, dan is het belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan. Vilans inventariseert gest

Zorginstituut: Gedragsverandering in plaats van pillen bij risicogroep hart- en vaatziekten

Zorginstituut: Gedragsverandering in plaats van pillen bij risicogroep hart- en vaatziekten

In het vandaag gepubliceerde ‘Signalement Passende zorg voor mensen met hart- en vaatziekten: Hart voor Vaten’ pleit ZiNL voor een verschuiving van behandeling naar gedragsverandering en preventie. Ook wil het Zorginstituut de instroom van dure zorginnovaties afbakenen

V&VN: Garandeer zorg voor de kwetsbaarste mensen

V&VN: Garandeer zorg voor de kwetsbaarste mensen

De overheid moet er zorg voor dragen dat er altijd plaats is voor de kwetsbaarste mensen in onze samenleving. Investeringen en ingrijpende maatregelen zijn onontkoombaar.

Lees hier het volledig artikel op de website van Skipr. 

KenniZ wordt benoemd in een Skipr artikel

KenniZ wordt benoemd in een Skipr artikel

Zorgthuisnl wil nauwe samenwerking met vijf brancheorganisaties

Zes brancheorganisaties in de zorgsector gaan de mogelijkheid onderzoeken om verregaand samen te werken. Het betreft Zorgthuisnl, Federatie Landbouw en Zorg (zorgboerderijen), BVKZ (kleinere zorgaanbieders), SoloPartners (zzp’er

NZa voorspelt fors tekort op budget langdurige zorg 2023

NZa voorspelt fors tekort op budget langdurige zorg 2023

De NZa verwacht dit jaar een tekort van 103 à 388 miljoen euro op het budget voor de Wet langdurige zorg (Wlz). De zorgautoriteit suggereert het ministerie van VWS om minimaal 125 miljoen euro extra in te zetten.

Lees hier het volledig artikel op de website van

‘Zorgorganisaties houden positie bemiddelingsbureaus zelf in stand’

‘Zorgorganisaties houden positie bemiddelingsbureaus zelf in stand’

Voor zzp’ers die als onderaannemer werken voor zorgorganisaties geldt dat het werken via een bemiddelaar dikwijls de enige toegestane werkwijze is. Daarmee zijn dure bemiddelingsbureaus een belangrijke schakel om aan opdrachten te komen en houden zorgorganisaties de posi

Brandbrief cliëntenraden: stop geplande bezuinigingen ouderenzorg

Brandbrief cliëntenraden: stop geplande bezuinigingen ouderenzorg

Steeds meer cliëntenraden maken zich grote zorgen over de aangekondigde bezuinigingen in de ouderenzorg. Dat meldt cliëntenradennetwerk LOC Waardevolle zorg. Daarom heeft LOC met Netwerk CliëntenRaad Zorg (NCZ) een brandbrief gestuurd naar demissionair minister Conny He

Een nieuwe ACM Leidraad: transparante zorgcontractering en de rol van brancheorganisaties

Een nieuwe ACM Leidraad: transparante zorgcontractering en de rol van brancheorganisaties

Ter bevordering dat de zorgcontractering in Nederland op een eerlijke, transparante en effectieve wijze plaatsvindt heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de “Leidraad Brancheorganisaties en zorgcontractering” opgesteld. Het document, dat momenteel in de conceptfase verkeert, is ter c

250 ouderenzorgorganisaties starten kort geding tegen zorgkantoren

250 ouderenzorgorganisaties starten kort geding tegen zorgkantoren

Meer dan 250 ouderenzorgorganisaties spannen een kortgeding aan tegen het inkoopbeleid 2024 – 2026 van de zorgkantoren van VGZ, Zilveren Kruis, CZ, Menzis, Zorg en Zekerheid en Salland, meldt ActiZ. De organisaties hebben grote zorgen over de gevolgen van het inkoopbelei

424 signalen over zorgfraude bij Informatie Knooppunt Zorgfraude

424 signalen over zorgfraude bij Informatie Knooppunt Zorgfraude

Bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) zijn in 2022 424 signalen over zorgfraude verzameld door de partners in het knooppunt. De signalen gaan over 356 zorgaanbieders. In 2022 kwam over driekwart van hen voor het eerst een signaal binnen. Een signaal werd gemiddeld

Nationaal Mantelzorgonderzoek: overheidssteun krijgt onvoldoende

Nationaal Mantelzorgonderzoek: overheidssteun krijgt onvoldoende

Mantelzorgers geven de steun die zij van de overheid ontvangen een dikke onvoldoende. Dat blijkt uit het Nationaal Mantelzorgonderzoek.

Lees hier het volledig artikel op de website van Skipr. 

Landelijke actiedag ouderenzorg op 5 september

Landelijke actiedag ouderenzorg op 5 september

Een grote groep Noordelijke ouderenzorginstellingen heeft 5 september uitgeroepen tot Landelijke Actiedag Ouderenzorg. Zij willen dat de Tweede Kamer de financiële kortingen voor de ouderenzorg terugdraait.

Lees hier het volledig artikel op de website van Skipr.

De business partners van KenniZ

Vegro logo 2021

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Portalise logo blauw staand met icoon en payoff

Rabobank

Logo Vitadent