Terug naar overzicht
VWS: energiesteun voor zorgsector gaat lijken op coronahulp
Het kabinet-Rutte maakt volgende maand een steunregeling bekend voor zorginstellingen met een hoge energienota. “De maatregel heeft een soortgelijke systematiek als de coronasteun die is verleend aan de zorgsector”, zegt minister Helder van VWS.
 

Het kabinet werkt de maatregel nu uit. “De regeling moet wel verantwoord en uitvoerbaar zijn”, zei Helder donderdagavond in een debat in de Tweede Kamer over de begroting van haar ministerie van VWS voor 2023. Het wordt geen generieke maatregel, maar ‘maatwerk’, want veel zorginstellingen hebben nog een vast contract met relatief lage energiekosten.

Helder “deelt de urgentie van het probleem”, maar zegt dat VWS niet alle extra energiekosten gaat compenseren. “In de tussentijd kunnen instellingen bij hun zorgkantoor terecht.” Die zou volgens haar een instelling financieel tegemoet kunnen komen of kunnen zorgen voor een overbrugging. Dat hangt mede af van de financiële reserves van die organisatie.

Verhoging NZa-tarieven

Vorige maand besloot het kabinet al tot verhoging van de NZa-tarieven om de kosten van de inflatie, onder meer door de hogere energieuitgaven, deels te compenseren. Boven op de reguliere jaarlijkse aanpassing van deze tarieven, werd 1,9 miljard euro extra uitgetrokken om de sector te compenseren.

Collega-minister Kuipers liet weten dat de tweedelijnszorg met die hogere NZa-tarieven er volgend jaar 640 miljoen euro bijkrijgt, de apotheekbranche 320 miljoen en de Wlz 560 miljoen. De ggz ontvangt 70 miljoen euro extra en de eerstelijnszorg-instellingen 140 miljoen euro. De wijkverpleging krijgt er volgend jaar 7 miljoen euro bij.

TEK voor zorginstellingen

Bijna alle zorginstellingen vallen buiten de vorige week bekendgemaakte maatregel voor het mkb, de Tegemoetkoming Energiekostenregeling (TEK). Twee weken geleden liet een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat weten dat de zorgsector hierop een beroep zou kunnen doen, maar nu blijken de voorwaarden gericht te zijn op relatief kleine bedrijven en zorginstellingen.

Belangrijke voorwaarde om een beroep te doen op de TEK is dat een zorginstelling minimaal 12,5 procent van de omzet kwijt is aan energiekosten. Bovendien mogen er maximaal 250 mensen in dienst zijn bij een omzet van hooguit 50 miljoen euro. Daarbij komt dat weliswaar de helft van de kosten wordt vergoed boven een drempel, maar de maximale vergoeding beperkt is tot 160.000 euro op jaarbasis.

De afgelopen weken attendeerden onder meer de NVZ en ActiZ op de gevolgen van de inflatie en hoge energiekosten. Uit recent onderzoek van ActiZ en Intrakoop bleek dat de kosten dit jaar naar schatting 477 miljoen euro hoger uitvallen.

Bron: Skipr

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De business partners van KenniZ

Vegro logo 2021

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Portalise logo blauw staand met icoon en payoff

Rabobank

Logo Vitadent