Terug naar overzicht
Tekort aan personeel drukt bijna helft zorginstellingen in de rode cijfers
Zo’n 40 procent van de financiële medewerkers bij zorginstellingen verwacht dat de eigen organisatie een negatief resultaat zal boeken in 2022. Vooral het gebrek aan personeel en de daarmee samenhangende gestegen personeelskosten wegen zwaar op de begrotingen van zorgaanbieders, blijkt uit de financiële zorgthermometer van Fizi en Finance Ideas.
 

De peiling schetst een somber beeld van de huidige en toekomstige financiën van de sector. Ter vergelijking, een jaar geleden ging 12 procent van de ondervraagden uit van een negatief resultaat. Voor het onderzoek hield Finance Ideas een enquête onder 151 medewerkers van financiële afdelingen van zorgaanbieders.

Convenanten

Een vijfde van de ondervraagden gaat ervan uit dat de organisatie niet kan voldoen aan de bancaire convenanten. De vertrouwensindex in het financieel resultaat ligt lager dan in de jaren 2014 en 2015 toen zorgtaken werden gedecentraliseerd naar gemeenten. Alleen tijdens de start van de coronapandemie stond het vertrouwen in de financiën van zorginstellingen lager.

Bijna de helft van de ondervraagden verwacht investeringen te moeten uitstellen of te versoberen. Een geplande inhaalslag na de coronapandemie om investeringen te doen wordt uitgesteld, ook door gestegen bouwkosten en de stijgende rente.

Personeelskosten

De gestegen personeelskosten wordt door 81 procent van de respondenten genoemd als belangrijkste reden voor de verslechtering van het resultaat. Het personeelstekort leidt sectorbreed tot hoge werkdruk en hoge inhuurkosten. Het voortschrijdend ziekteverzuim voor 2022 bedraagt 10,7 procent en ligt als gevolg van de hoge werkdruk op een ‘all-time high’. Vooral binnen de gehandicaptenzorg worden de personeelskosten genoemd als belangrijkste onderwerp. Door 29 procent van de financials in de enquête wordt ook de stijgende energielasten genoemd.

“De cursus koffiedik is afgelast maar het is evident dat zorginstellingen na Covid nog een harde klap moeten verwerken. Een (gedeeltelijke) compensatie voor de inflatie is mooi maar de echte uitdaging blijft het tekort aan handen aan het bed”, zegt Jorrit Wigchert, voorzitter van Fizi. “Geld om significant te investeren in digitalisering, domotica, nieuwe opleidingen en toekomstbestendig vastgoed is er vrijwel niet. De politiek schuift moeilijke keuzes voor zich uit of laat deze aan bestuurders en medici.”

Hij pleit voor een sterkere focus op innovatie en digitalisering zodat er minder handen aan bed nodig zijn. Hiervoor moeten zorginstellingen investeren, maar juist die investeringsruimte staat onder druk door macro-economische ontwikkelingen. Volgens Wigchert is het ook belangrijk om in te zetten op preventie zodat de vraag naar zorg wordt verlaagd.

Hogere tarieven

Op verzoek van het ministerie van VWS verhoogde de Nederlandse Zorgautoriteit al de (maximum-)tarieven, budgetten en vergoedingsbedragen voor 2023 vanwege de algemene inflatie. Hierdoor krijgt de tweedelijnszorg volgend jaar 640 miljoen euro erbij. De apotheekbranche krijgt 320 miljoen en de Wlz 560 miljoen extra. De ggz ontvangt 70 miljoen euro extra en de eerstelijnszorg-instellingen 140 miljoen euro. De wijkverpleging krijgt er volgend jaar 7 miljoen euro bij.

Ook kijkt VWS naar een plan om de pijn van de stijgende energierekeningen in de zorg te verzachten, maar daarbij werd ook opgemerkt dat VWS niet alle extra energiekosten gaat compenseren. Minister Conny Helder riep zorginstellingen ook op aan te kloppen bij het zorgkantoor voor bijvoorbeeld een overbrugging.

Bron: Skipr

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De business partners van KenniZ

Vegro logo 2021

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Portalise logo blauw staand met icoon en payoff

Rabobank

Logo Vitadent