Terug naar overzicht
Kabinet stelt paal en perk aan schijnzelfstandigheid in de zorg

Het kabinet heft uiterlijk per 1 januari 2025 het ‘handhavingsmoratorium’ van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Wet DBA) op. Dat betekent dat zzp’ers gecontroleerd worden of zij daadwerkelijk werken als zelfstandige. Begin november zijn de eerste gesprekken hierover gestart tussen verschillende ministeries.

In december verschijnt ook een voortgangsbrief van de minister van sociale zaken en werkgelegenheid en de staatssecretaris van financiën, waarin het tijdspad voor de afschaffing van het handhavingsmoratorium wordt beschreven en komt er meer duidelijkheid over de versterking en de verbetering van de handhaving door de Belastingdienst. 

Herstellen balans

Het kabinet wil de ‘balans herstellen’ en ‘de arbeidsmarkt toekomstbestendig maken’. ‘De keuze om met zelfstandige(n) te werken, moet om de juiste redenen worden gemaakt en in lijn zijn met het wettelijke kader’, zo laat een woordvoerder van minister Helder weten in een schriftelijke reactie.  

Wendbaarheid voor werkgevers

Maar er is meer nodig dan alleen handhaven van de Wet DBA, vindt het kabinet. Zo denkt het kabinet na over voorstellen met betrekking tot de wendbaarheid van werkgevers en betere regulering voor flexibele contracten. 

Gesprekken met brancheorganisaties

In het Integraal Zorgakkoord en het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn (TAZ) is de afspraak gemaakt dat brancheorganisaties een essentiële functie hebben in het handelen volgens de Wet DBA. De eerste gesprekken zijn hierover afgelopen week gevoerd tussen de ministeries van VWS, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën. De volgende stap is om ook het gesprek te voeren met Actiz, ZorgthuisNL, VGN en de Nederlandse ggz.

Onduidelijkheid bij invoering

Door de Wet DBA is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervallen. De wet werkt met modelovereenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Bij de invoering van de nieuwe wet in 2016 ontstond veel tegenstand en onduidelijkheid. Dat heeft ertoe geleid dat de handhaving van de DBA-wetgeving op een laag pitje staat.  

Bron: Skipr

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De business partners van KenniZ

Vegro logo 2021

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Portalise logo blauw staand met icoon en payoff

Rabobank

Logo Vitadent