Terug naar overzicht
ActiZ stelt bezettingsnorm verpleeghuis ter discussie

Volgens de bestuursvoorzitter van de branchevereniging van ouderenzorgorganisaties veranderen de eisen in het nieuwe kwaliteitskader kwetsbare ouderen.

Anneke Westerlaken vertelt hierover in een interview met Zorgvisie: ‘Wij stellen de bezettingsnorm ter discussie.’ Dit voornemen is in lijn met de tekst in het Coalitieakkoord uit 2021. Tot nu toe had echter nog geen van de partijen in de ouderenzorg iets over de bezettingsnorm gezegd.

Verpleeghuiszorg

In het Coalitieakkoord staat dat meer aandacht moet komen voor flexibele dienstroosters die lichter zijn dan in het dienstrooster van de NZa. Het dienstrooster van de NZa is de bezettingsnorm die in het huidige kwaliteitskader verpleeghuiszorg staat: “Dit dienstrooster voorziet in de aanwezigheid van twee medewerkers per groep van acht bewoners voor zorg- en zingevingstaken gedurende de dag- en avonddienst. Daarnaast dient er één verpleegkundige per acht groepen aanwezig te zijn. Tot slot is er tijdens de nachtdienst één verpleegkundige per vier groepen aanwezig.”

Aan het nieuwe, integrale, kwaliteitskader kwetsbare ouderen zit een bezuiniging vast van 350 miljoen euro.

Kwetsbare ouderen

De partijen in de zorg die te maken hebben met kwetsbare ouderen zijn aan zet om uitgangspunten en normen te ontwikkelen waaraan kwaliteit van de verpleeg(huis)zorg moet voldoen. In deze periode vindt volop overleg plaats over het nieuwe kwaliteitskader. Dit kwaliteitskader kwetsbare ouderen gaat de drie bestaande kwaliteitskaders in de verpleeghuiszorg, thuiszorg en wijkverpleging vervangen.

Westerlaken: “Wij werken aan een nieuw kader dat meer gaat over de samenwerking tussen formele en informele zorg en ook over de inzet van technologie. Het kwaliteitskader moet een instrument zijn om het gesprek aan te gaan over kwaliteit van zorg. Daarbij moet het over welzijn kunnen gaan en het mag geen risicobeheersingsinstrument zijn. Wij vinden dat het kwaliteitskader moet worden geschreven vanuit een samenlevingsperspectief en minder vanuit zorg.”

Bezuiniging

Minister Helder van VWS heeft 1 maart als streefdatum gesteld voor de oplevering van het nieuwe kwaliteitskader. De bezuiniging kan dan in 2024 ingaan en doorlopen tot en met 2026. Westerlaken weet wel een goede bestemming voor het geld: “Zet die bezuiniging in om de medewerkers beter te belonen.”

Bron: Zorgvisie

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De business partners van KenniZ

Vegro logo 2021

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Portalise logo blauw staand met icoon en payoff

Rabobank

Logo Vitadent