Terug naar overzicht
Menspectief in plaats van zorgperspectief is de rode draad

Onderzoek naar de krachten en kwetsbaarheden van kleinschalige zorg

Een drie jaar durend onderzoek naar de krachten en kwetsbaarheden van kleinschalige zorg heeft tot enkele opvallende resultaten geleid. Het was aanleiding voor branchevereniging kleinschalige zorg (BVKZ) en Coöperatie Hesterhuizen om op 20 juni jl. hierover een symposium te organiseren.

Het onderzoek is uitgevoerd door Kroek & Partners Interimzorg in samenwerking met Universiteit Twente. Opvallende uitkomst van het onderzoek is, wat BVKZ en Coöperatie Hesterhuizen betreft, dat de waarde van kleinschalige zorg zich toont in het perspectief van waaruit de zorg geboden wordt. Bij kleinschalige zorg staat het mensperspectief voorop, tegenover een andere wijze van zorg bieden, namelijk vanuit een zorgperspectief.

BEKIJK HET ONDERZOEKSRAPPORT (PDF)

Bij het mensperspectief hoort een aantal waarden dat steeds genoemd wordt door de onderzochte groep, bestaande uit cliënten en hun naasten, (zorg)medewerkers en zorgondernemers. Het mensperspectief kent ook enkele kwetsbaarheden, zoals de continuïteit van zorg als de zorgondernemer om wat voor reden dan ook wegvalt. BVKZ en Coöperatie Hesterhuizen hebben om dit onderzoek gevraagd omdat kleinschaligheid in de zorg onder een vergrootglas ligt van politiek, media en maatschappij. Het imago ervan is niet per se positief en de betekenis soms onduidelijk.

BVKZ is blij met de resultaten uit het onderzoek. Directeur BVKZ Angeline Ackermans: “Dit onderzoek is voor ons de opmaat naar een versteviging van de positie van de kleinschalige zorg. Het geeft inzicht in wat nu juist de positieve aspecten zijn van de kleinschalige zorg en wat de toegevoegde waarde is of kan zijn. We gaan daarom actief in gesprek met de verschillende partijen in het zorglandschap om de resultaten en aanbevelingen te bespreken. Mensgerichte zorg kun je leren en daarom ondersteunen kleinschalige zorgaanbieders grote zorgaanbieders nu al bij het omdenken van zorg- naar mensperspectief.”

BVKZ en Coöperatie Hesterhuizen geven graag verder invulling aan het uitdragen van resultaten en aanbevelingen uit het onderzoek door het symposium van 20 juni jl.. Onder meer een paneldiscussie stond op het programma. Opvallend was dat er aanmeldingen uit het gehele zorgspectrum waren. Naast kleinschalige zorg- ook grootschalige zorgorganisaties, overheden, toezichthouders en beleidsmakers. Het onderwerp mag kortom op breed-levende belangstelling binnen het zorgveld rekenen.

Hoewel BVKZ blij is met de resultaten van het onderzoek, heeft het ook geresulteerd in de behoefte aan een vervolgonderzoek. Ackermans: “We willen zicht krijgen op het gehele landschap van kleinschalige zorg in Nederland. Een kwantitatief onderzoek onder alle doelgroepen en de verschillende financieringsvormen moet wat ons betreft het vervolg zijn.”

Bron: BVKZ

De business partners van KenniZ

Vegro logo 2021

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Portalise logo blauw staand met icoon en payoff

230511Rabobank Woordmerk Beeldmerk Signoff Gestapeld RGB

Logo Vitadent